roma holokauszt Magyarországon

Augusztus 2-án megemlékezünk a holocaust roma áldozataira – Meghívó

Szeretettel hívunk Titeket és társaitokat közös megemlékezésünkre!

 

A világ demokratikus, romákkal szolidáris közösségei augusztus 2-án emlékeznek a Holocaust Roma Áldozataira. 1944-ben ezen a napon közel háromezer romát-cigányt égetett el a fasizmus.

2023. augusztus 2-án, du. 15:00-ra e gondolat jegyében hívunk mindenkit a nyilas terror Dunába lőtt áldozatainak emlékhelyére, a „Duna-parti cipőkhöz.” Hívjuk azokat, akik a mai fasizmus áldozatának tekintik magukat, és azokat is, akik velük szolidaritást vállalnak. 
Álljunk ki a munkájuktól, lakásaiktól megfosztottakért, a cigány szegregátumokba száműzött százezrekért!
Emlékeztessük az államot azokra, akik a mai gettókban, a „cigány koncentrációs táborokban” összezsúfolva, éhezve, fázva, betegségektől gyötörve, magukra hagyva szenvednek!
Álljunk ki azokért, akik a szélsőséges ideológiájú politikusok vagy paramilitáris különítményeik áldozatai!
Álljunk ki a közmunka-szolgálatra kényszerítettekért, a túlélésért egymást taposó megalázottakért! 

Álljunk ki az etnikai alapon elkülönített iskolákba járó vagy még onnan is elüldözött gyermekeinkért, az őket is megillető tudás megszerezhetőségéért!

Lépjünk föl a fasiszta polgármesterek, jegyzők hatalmi önkényét elszenvedők jogaiért! 

Emeljünk szót elhallgattatott kultúránkért, művészeinkért, a munkanélküliségre vagy politikai szolgaságra ítélt értelmiségünkért! 

Álljunk ki a „Duna-parti cipőkhöz” az állampolgári jogaitól, hazájától és méltóságától megfosztott romákért és minden emberért!

…és vegyük le a cipőt!

A szervezők nevében:

Roma Parlament – Polgárjogi Mozgalom

Egységes Diákfront 

Civil Bázis

Várunk minden jóakaratú roma és nemroma demokratát!

Az esemény Facebook eseménye:
Tetszik, megosztom!