Állj! Írj, üzenj, szólj!
 
Hirdetés
 
Pályázat rendõrségi állományba történõ felvételre
2010. október 15. péntek, 11:00
A Belügyminisztérium pályázati felhívást ad ki 18-34 év közötti életkorú, érettségizettek számára, 2011. február 1-jétõl kezdõdõ munkavállalásra, a Rendõrség állományába történõ felvételre. A pályázók a felvételi eljárást követõen kerülnek a Rendõrség állományába. Az érdeklõdõk 2010. október 22-ig nyújthatják be jelentkezésüket az erre szolgáló nyomtatványok kitöltésével a budapesti/megyei rendõr-fõkapitányságok humánigazgatási szolgálataihoz címezve. Ezt követõen kerül sor a pályázatok elbírálására, és a felvételi eljárás megindítására.

A felvételt nyert pályázókat 2011. február 1-jei hatállyal próbaidõs rendõrnek nevezik ki 12 hónap próbaidõ kikötésével. A próbaidõ elsõ felében felnõttképzés keretében kerülnek beiskolázásra az Adyligeti, a Körmendi, a Miskolci vagy a Szegedi Rendészeti Szakközépiskolába, ahol 5+1 hónapos felkészülést követõen objektumõr-kísérõ rész-szakképesítést szerezhetnek. Ennek birtokában a próbaidõ további 6 hónapjában a szakképesítésük jellegének megfelelõ szolgálati feladatokat látnak el a Rendõrség által meghatározott rendõri szerv állományában.

A felvételt nyert pályázók már a képzés során, a próbaidõ alatt is pályakezdõ besorolású illetményre jogosultak.

Azok, akik sikeresen teljesítik a követelményeket, további lehetõséget kaphatnak a rendõr szakképesítés megszerzésére.

 

Olyan, érettségivel rendelkezõk jelentkezését várják, akik egészségesek, megfelelnek a kifogástalan életvitel követelményeinek, vállalják az erre vonatkozó ellenõrzések végrehajtását, valamint a késõbbiekben a hivatásos állománnyal járó elvárások, követelmények maradéktalan teljesítését, illetve tudomásul veszik alkotmányos jogaiknak - a leendõ hivatásos állományviszonnyal összefüggésben lévõ - törvény szerinti korlátozását.

 

Azok jelentkezését is várják, akik 2010-ben már részt vettek a rendészeti szakközépiskolákban felvételi eljáráson, de az akkor elért pontszámuk nem volt elegendõ a tanulmányok megkezdéséhez.
További részletes felvilágosítást a budapesti/megyei rendõr-fõkapitányságok humánigazgatási szolgálatai adnak.

 
Qweb Internet Technolgia