Állj! Írj, üzenj, szólj!
 
Hirdetés
 
ROMASTER - Esélyprogram a Jövõ Roma Vezetõiért PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2010. október 13. szerda, 13:13

ROMASTER - Esélyprogram a Jövõ Roma Vezetõiért
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Roma származású középiskolai hallgatók továbbtanulását támogató tehetséggondozó, vállalati
mentoring és ösztöníj programban való részvételre roma diákok és iskoláik számára
A HBLF-ROMASTER Alapítvány a 2010/2011-es tanév II. félévétõl kezdõdõen ismét pályázatot
hirdet hátrányos helyzetû, magukat cigánynak valló középiskolai tanulók részére iskolájuk
bevonásával.

A programba kizárólag olyan diákok jelentkezését várjuk, akik jelenleg érettségit adó középiskolában
tanulnak és a középiskola befejezése után nappali tagozaton gazdasági, jogi vagy mûszaki szakokon
terveznek továbbtanulni és diplomát szerezni
Azon középiskolás diákok jelentkezését várjuk, akik a 2011/2012-es tanévben vagy azt követõen
fognak leérettségizni és fejezik be középiskolai tanulmányaikat. (Azon diákok, akik 2011-ben
érettségiznek és fejezik be középiskolai tanulmányaikat nem jogosultak pályázni!)
Kiemelten várjuk olyan diákok jelentkezését, akik közgazdasági, pénzügy- és számvitel, villamosmérnök,
gépészmérnök, vegyészmérnök, biomérnök, vagy más mérnöki szakon szeretnének továbbtanulni a
felsõoktatásban. Ezen orientációk a legkeresettebbek a támogató vállalatok részérõl.
(Az általunk elfogadott továbbtanulási orientációról / felsõoktatási képzésekrõl a honlapunkról letölthetõ
„ROMASTER - Gyakori kérdések és válaszok" dokumentumban található bõvebb információ.)
A ROMASTER PROGRAM célja:
A HBLF a 2007/2008-as tanévben hátrányos szociális helyzetben lévõ középiskolás roma diákok
tanulmányait támogató rendszert hozott létre. A ROMASTER program célja, hogy elõsegítse a roma
értelmiségi réteg fejlõdését, támogassa olyan diákok továbbtanulását, életkörülményeinek javítását, akik
erõsen rászorultak és tanulmányi teljesítményük alapján jó eséllyel fognak továbbtanulni.
A program keretében kiválasztott, motivált fiatalt a diploma megszerzéséig támogatjuk, célunk egy vele
való erõs kötõdés kialakítása, a munkahelyi környezetbe történõ egyenlõ esélyû beilleszkedés lehetõségének
megteremtése. A támogatott diákoktól elvárjuk, hogy a tanulmányaik során is vállalják származásukat
és mutassanak példát társaiknak. A támogató mindig egy olyan cég, amely a támogatás folyósításán
túlmenõen folyamatos kapcsolattartással segíti a támogatott tanulmányait, bevonja a cég életébe,
megismerteti vele a gyakorlati munka világát.
A támogatási rendszerben jelenleg résztvevõ vállalatok és magánszemélyek: IBM Magyarország, Ernst
& Young, ABO Holding, Cser Kiadó, GlaxoSmithKline, Holcim Hungária, IBM Data Storage Systems,
Magyar Telekom, MOL, MorganStanley, National Instruments, OD Partner, Pfizer, ProfiPower, Raiffeisen
Bank, Szinergia, Telenor, Vodafone és Uwe Koehler.
A program által támogatott diákok listája megtalálható a www.romaster.hu / Támogatott diákok
oldalon. Itt a programban lévõ diákok vallanak arról, hogy miben segítette õket a részvétel a
ROMASTER programban.
1139 Budapest, Váci út 99.
Tel: 1 330 9986, Tel./Fax: 1 330 9985
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , www.hblf.hu, www.romaster.hu
A ROMASTER programba bekerült fiataloknak rendszeresen szervezünk közös programokat is
(céglátogatás, tavaszi és nyári tábor), hogy egymással is megismerkedhessenek, tapasztalatokat
cserélhessenek.
A tanulmányi támogatás mértéke:
A tanulmányi támogatás mértéke a 2010/2011-es tanében havonta 20.000 Ft (évi 12 alkalommal, a
tanulmányok teljes idõtartamára, azaz elõreláthatóan 5-7 évre).
A támogatás kifizetése:
A tanulmányi támogatást a középiskolai szakaszban az iskola folyósítja, melyben a diák tanul. A
felsõoktatási szakaszban már a diák saját számlájára érkezik a támogatási összeg negyedévente.
A támogatás az alábbi költségek megtérítésére használható fel:
· Tanrenden kívüli nyelv ill. a továbbtanuláshoz kapcsolódó oktatás 50% (E tétel 100%-a bizonylatköteles)
· Oktatási anyagok, eszközök 15% (E tétel 100%-a bizonylatköteles)
· Utazási támogatás 10% (E tétel 100%-a bizonylatköteles)
· Ösztöndíjas szabad rendelkezésére 25% (E tétel 50%-a is bizonylatköteles)
A támogatás elnyerésének feltételei:
· Kitöltött pályázati adatlap mely tartalmazza a kézzel írott motivációs levelet a diáktól, amelyben
továbbtanulási céljairól, értékeirõl, családi körülményeirõl és érdeklõdési köreirõl ír
· Továbbtanulási szándék nappali tagozaton, gazdasági, jogi, mûszaki felsõoktatási intézménybe (Az
általunk elfogadott továbbtanulási orientációról / felsõoktatási képzésekrõl a honlapunkról
letölthetõ „ROMASTER - Gyakori kérdések és válaszok" dokumentumban található bõvebb
információ.)
· Jó tanulmányi eredmények: a diák év végi bizonyítványainak másolata (az összes eddigi
középiskolai évbõl. I. évfolyamos jelentkezõ esetén az általános iskola 8. évfolyamos bizonyítványt
kérjük beküldeni. Kizárólag olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik a 2009/2010 -es tanév végén
3,5 vagy a feletti átlagot értek el!)
· Határozott érdeklõdés idegen nyelvek és kultúrák iránt
· Nevelõi ajánlás a "Diákjellemzés adatlapon", mely a következõket tartalmazza: háttér információ a
családról és körülményeirõl, beleértve a testvérek /együtt élõk számát; információ a diák már
meglévõ nyelvtudásáról, és/vagy nyelvek iránti érdeklõdésérõl; tanulmányi eredményekrõl (fõbb
tantárgyak átlag osztályzatainak megemlítése, tanórai aktivitás, erõsségek és gyengeségek); esetleges
egyéb aktivitásról, érdeklõdési körrõl (hobbi, sport, iskolán kívüli elfoglaltság); továbbtanulási
orientációról.
A kiválasztás folyamata:
A tanulmányi támogatást pályázat útján lehet elnyerni. A pályázatot a HBLF-ROMASTER Alapítvány
titkársághoz, mint a támogatás lebonyolításának szervezõjéhez, a jelenlegi oktatási intézmény
jóváhagyásával lehet 2010. november 30-ig benyújtani. A pályázatokat a HBLF-ROMASTER Alapítvány
1139 Budapest, Váci út 99.
Tel: 1 330 9986, Tel./Fax: 1 330 9985
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , www.hblf.hu, www.romaster.hu
támogatói bizottsága bírálja el. A döntésrõl a diák legkésõbb a december 30-át követõ három hétben kap
értesítést. Azon diákok, akiknek a pályázata megfelelt a kritériumoknak bekerülnek a HBLF-ROMASTER
Alapítvány adatbázisába. Ez azonban még nem jelenti a támogatás azonnali elnyerését! A diákok
támogatásra való kiválasztása folyamatos, a programhoz csatlakozó támogató vállalatok számának
függvényében. Ezúton szeretnénk felhívni a diákok figyelmét arra, hogy elképzelhetõ, hogy csak a
2011/2012-es tanévtõl, vagy azt követõen kerülnek be a támogatási programba! (A kiválasztás
folyamatáról, a honlapunkról letölthetõ „ROMASTER - Gyakori kérdések és válaszok" dokumentumban
található bõvebb információ.)
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a kitöltött pályázati adatlapot a motivációs levéllel a roma diáktól
2. nevelõi ajánlást a diákjellemzés adatlap kitöltésével
3. a középiskolai év végi bizonyítványok másolatát (I. évfolyamos tanuló esetében az általános iskola
8. évfolyamos bizonyítvány másolatot.)
A szükséges formanyomtatványok, a pályázattal kapcsolatos további információk a HBLFROMASTER
Alapítványtól szerezhetõk be, valamint letölthetõk a www.romaster.hu és a
www.hblf.hu weboldalról.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2010. NOVEMBER 30.
A pályázatokat a HBLF-ROMASTER Alapítvány címére kérjük beküldeni:
Hungarian Business Leaders Forum; HBLF, 1139 Budapest Váci út 99.
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „ROMASTER - Esélyprogram a Jövõ Roma Vezetõiért"
A pályázatokat természetesen bizalmasan kezeljük!
A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2010. DECEMBER 30.
DIÁKOK LEVÉLBEN VALÓ KIÉRTESÍTÉSE 2010. JANUÁR 21-IG.
PROGRAMBA VALÓ BEKERÜLÉS IDÕPONTJA: 2010/2011-ES TANÉV II. FÉLÉVÉTÕL
FOLYAMATOSAN!
 
Qweb Internet Technolgia